VAAGDHARA Team

Janjatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai - Kushalgarh

Mr. Chandrapal Kushwaha

Lead of Janjatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai (Kushalgarh)


He is associated with VAAGDHARA from last 2 years. He leads the JanJatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai Kushalgarh.

Mr. Kamalkant Damor

Manager (JSS)


Mr. Parsingh Baria

Manager (JSS)


Mr. Rakesh Garasiya

Manager (JSS)


Mr. Vijay Singh Katara

Manager (JSS)


Janjatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai - Anandpuri

Mr. Sohan Nath Jogi

Lead of Janjatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai (Anandpuri)


He is associated with VAAGDHARA from last 8 years. He leads the JanJatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai Anandpuri

Mr. Lalit Kumar Parmar

Manager (JSS)


Mr. Ashish Malviya

Manager (JSS)


Mr. Dinesh Patel

Manager (JSS)


Mr. Prahlad Singh

Manager (JSS)


Janjatiya Swaraj Sangthan Sahyog Ikai - Ghatol

Mr. Puneet Singh Rathore

Officer (Child Rights)


Mr. Ganesh Chandra Sharma

Manager (JSS)


Mr. Chagan Lal Ninama

Manager (JSS)